Regler

• Alla spelar på egen risk och skall skriva på ett papper som Göinge Paintball har med sig ut.

• Göinge Paintball/ markägare ansvarar ej för eventuella egendoms/ personskador som kan uppkomma.

• Lek inte med markörerna och låtsas sikta inte på varandra utanför paintball banan, det finns risk för vådaskott.

• Följ det instruktörerna säger, instruktörerna har alltid sista ordet.

• Provskjutning av markörer får endast göras på hänvisad plats och skyddsmask skall då användas.

• Även personer som följt med och befinner sig vid paintball banan vid spel skall bära mask. Endast vid safe zone får man ta av masken och inga markörer skall tas med in i safe zone.

• Börja ej skjuta på varandra innan spel är igång. Förbjudet att skjuta på de som ej är med i spelet, t ex domare, åskådare och djur.

• Alla spelare ansvarar själva för utrustningen som lånats, vid oaktsamt spel kommer Göinge Paintball kräva ersättning för utrustning som gått sönder. Betalning sker på plats.

• Man får inte göra skada på träd eller något annat på området

• Alkohol är ej tillåtet före eller under spel och varje spelare ansvarar själv att detta efterföljs. 

• All form av kroppskontakt är förbjuden.

• Pipkondom eller pipplugg skall alltid användas när man befinner sig utanför paintball banan.

• Även säkringen skall användas, fast man har pipplugg/kondom på markören.

• Släng inte saker i skogen, det ni tar med er får ni ta med tillbaka.

• Mask skall alltid bäras på själva paintballbanan oavsett om spel är igång eller inte. Endast vid safe zone får man ta av masken och inga markörer skall tas med in i safe zone.

• Den som bokar ansvarar även för att alla har rätt ålder och/eller har godkännande från målsman om någon deltagare är under 18år. Den som bokar har ansvar för utrustningen som deltagare under 18år använder.

• Det går ej att uppgradera/ nedgradera paintball paket när man är ute vid banan, det går att köpa fler boll. • Lyssna på instruktörerna. Vi tar oss rätten att avvisa spelare med bestående betalningskrav om regler ej följs.